Benešová Hahnová Daniela

Narozena 27. 9. 1929 v Klatovech. Studia: Škola užitého umění v Praze, VŠUP v Praze, ateliér monumentální malby /prof. Emil Filla/ a čestný rok v ateliéru užité grafiky /prof. A. Strnadel/. Věnuje se malbě, ilustraci, ex libris a volné grafice. Je členkou Sdružení pražských malířů, Asociace volné grafiky a SČUG Hollar. Ilustrovala přes padesát knižních titulů. Její obrazy /oleje, akvarely/ a grafika /barevná litografie, suchá jehla, lept/ jsou v soukromých sbírkách a galeriích /v Německu, Holandsku, USA, Belgii, Rakousku, Anglii, Japonsku/. U nás např. v Praze v GHMP.

Kontakt

Galerie Koruna spol. s r. o. Rokitanského 169
Hradec Králové 3
500 03
+420495513009

web support: Ivan Pasadena
(ivan.pasadena@gmail.com)
mail@galeriekoruna.cz